[1]
Sari, T., Asfar, A.M.I., Asfar, A.M.I., Rahayu, A. and Azizah, A. 2021. Pengolahan limbah elektronik (E-Waste) mix resin sebagai embrio usaha berbasis seni estetika. Unri Conference Series: Community Engagement. 3, (Nov. 2021), 72-77. DOI:https://doi.org/10.31258/unricsce.3.72-77.