SARI, T.; ASFAR, A. M. I.; ASFAR, A. M. I.; RAHAYU, A.; AZIZAH, A. Pengolahan limbah elektronik (E-Waste) mix resin sebagai embrio usaha berbasis seni estetika. Unri Conference Series: Community Engagement, v. 3, p. 72-77, 18 nov. 2021.