Sari, T., Asfar, A. M. I., Asfar, A. M. I., Rahayu, A. and Azizah, A. (2021) “Pengolahan limbah elektronik (E-Waste) mix resin sebagai embrio usaha berbasis seni estetika”, Unri Conference Series: Community Engagement, 3, pp. 72-77. doi: 10.31258/unricsce.3.72-77.