Sari, T., A. M. I. Asfar, A. M. I. Asfar, A. Rahayu, and A. Azizah. “Pengolahan Limbah Elektronik (E-Waste) Mix Resin Sebagai Embrio Usaha Berbasis Seni Estetika”. Unri Conference Series: Community Engagement, Vol. 3, Nov. 2021, pp. 72-77, doi:10.31258/unricsce.3.72-77.